fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności cateringu dietetycznego Zdrowo Zrobione

Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności w serwisie internetowym udostępnianym pod adresem internetowym www.zdrowozrobione.pl dalej jako: „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

I Wprowadzenie

  1. Niniejsza polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, informacje o odbiorcach danych osobowych, profilowaniu, a także w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików ookies oraz narzędzi analitycznych. Polityka prywatności nie stanowi źródła obowiązków dla odwiedzających Serwis Internetowy i ma charakter informacyjny.
  2. Słowa oraz wyrażenia użyte w niniejszej polityce prywatności, a rozpoczynające się dużą literą, mają znaczenie zgodne z ich definicją zawartą w Regulaminie Cateringu Dietetycznego Zdrowo Zrobione (dalej jako: Regulamin), dostępnym w Serwisie Internetowym.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”).
  4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest firma Zdrowo Zrobione Malwina Serzysko z siedzibą w Warszawie, telefon: +48 881 788 929, poczta elektroniczna: catering@zdrowozrobione.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.  
Scroll to Top