fbpx

Regulamin

Regulamin Cateringu dietetycznego

Zdrowo Zrobione

§1 Wprowadzenie

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.zdrowozrobione.pl (zwany dalej „Sprzedawca”) jest firma Zdrowo Zrobione Malwina Serzysko z siedzibą w Warszawie, telefon: +48 881 788 929, poczta elektroniczna: catering@zdrowozrobione.pl  Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty email, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Scroll to Top